Μετάφραση / Σε περίπτωση στεναχώριας


Εκμάθηση Τσεχικά - Σε περίπτωση στεναχώριας
Εκμάθηση Τσεχικά - Σε περίπτωση στεναχώριας
www.loecsen.com

Ελληνικά Τσεχικά
Μπορείτε να με βοηθήσετε παρακαλώ; Můžete mi, prosím, pomoci?
Χάθηκα Zabloudil jsem
Τι θα θέλατε; Co si přejete?
Τι συνέβη; Co se stalo?
Πού μπορώ να βρω έναν διερμηνέα; Kde seženu tlumočníka?
Πού βρίσκεται το πιο κοντινό φαρμακείο; Kde je nebližší lékárna?
Μπορείτε να φωνάξετε έναν γιατρό, σας παρακαλώ; Můžete zavolat lékaře, prosím?
Τι θεραπεία ακολουθείτε; Jaké léky v současnosti užíváte?
Ένα νοσοκομείο Nemocnice
Ένα φαρμακείο Lékárna
Ένας γιατρός Lékař
Ιατρική υπηρεσία Lékařská služba
Έχασα τα χαρτιά μου Ztratil jsem doklady
Μου έκλεψαν τα χαρτιά Ukradli mi doklady
Γραφείο απολεσθέντων Ztráty a nálezy
Σταθμός πρώτων βοηθειών Stanice první pomoci
Έξοδος κινδύνου Únikový východ
Η αστυνομία Policie
Χαρτιά Doklady
Χρήματα Peníze
Διαβατήριο Pas
Αποσκευές Zavazadla
Είμαι εντάξει, ευχαριστώ Ne, děkuji
Αφήστε με ήσυχη Nechtě mě být!
Φύγετε! Běžte pryč!
( 0 ψήφοι )

Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια σας!

Προβολή σχολίων