Μετάφραση / Ταξί


Εκμάθηση Τσεχικά - Ταξί
Εκμάθηση Τσεχικά - Ταξί


Ελληνικά Τσεχικά
Ταξί Taxi!
Που θέλετε να πάτε; Kam chcete odvést?
Πάω στο σταθμό Jedu na nádraží
Πάω στο ξενοδοχείο Mέρα και Nύχτα Jedu do hotelu Den a Noc
Στο αεροδρόμιο, παρακαλώ Můžete mě odvést na letiště?
Μπορείτε να πάρετε τις βαλίτσες μου; Můžete mi vzít zavazadla?
Είναι μακριά από εδώ; Je to odsud daleko?
Όχι, είναι κοντά Ne, je to kousek
Ναι, είναι λίγο πιο μακριά Ano, je to trochu dál
Πόσο θα στοιχίσει; Kolik to bude stát?
Μπορείτε να με πάτε εδώ, παρακαλώ; Odvezte mě sem, prosím
Είναι δεξιά Vpravo
Είναι αριστερά Vlevo
Ευθεία είναι Rovně
Είναι εδώ Jsme zde
Από δω είναι Je to někde tady
Σταματήστε εδώ! Zastavte!
Με την ησυχία σας Nespěchejte
Μπορείτε να το σημειώσετε, σας παρακαλώ; Můžete mi, prosím, vystavit účet?

Loecsen Print

( 0 ψήφοι )

Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια σας!

Προβολή σχολίων