Translation / Colours


Learn albanian - Colours
Learn albanian - Colours
www.loecsen.com

English Albanian
I like the colour of this table Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline. - mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
It's red Është i kuq - əʃtə i kuc
Blue Blu - blu
Yellow I verdhë - i vεɾðə
White I bardhë - i baɾðə
Black I zi - i zi
Green Jeshile - jεʃilε
Orange Portokalli - pɔɾtɔkaɫi
Purple Lejla - lεjla
Grey Gri - ɡɾi
8.7/10 (26 votes)

Your comments are welcome!

Show comments