Listen > Repeat > Compare

Activate word-by-word translation

Click on a word to show its translation


 To propose new contents to our list: click here


Why use this read-aloud tool?

This tool's only aim is to encourage you to speak aloud, in order to familiarise yourself with the language you wish to speak.
By listening to yourself speak, you will speed up your rate of learning spectacularly.

On the other hand, we do not advise you to use it thinking that it will allow you to acquire perfect pronunciation, only a human teacher can truly help you to achieve this.

We have added an extra little service to make this tool even more enjoyable, clicking on the words provides you with automatic translations along with the sound. These translations, when correct, can help you to understand the meaning of words in isolation, but do not in any way claim to provide the overall meaning of a sentence. This translation service is only the Beta version of a tool that we intend to offer in the near future.

Please note: this service only works with the CHROME browser, which you can download by clicking on the following link: Google Chrome.Translation / In case of trouble


Learn armenian - In case of trouble
Learn armenian - In case of trouble
www.loecsen.com

English Armenian
Can you help me, please? Կարո՞ղ եք ինձ օգնել, խնդրում եմ - Karor eq indz ognel, xndrum em?
I'm lost Ես մոլորվել եմ - Es molorvel em
What would you like? Ի՞նչ եք ցանկանում - Inch eq tsankanum?
What happened? Ի՞նչ է պատահել - Inch e patahel?
Where could I find an interpreter? Որտե՞ղ կարող եմ թարգմանիչ գտնել - Vorter karor em targmanich gtnel?
Where is the nearest chemist's shop? Մոտակայքում որտե՞ղ դեղատուն կա - Motakayqum vorter deratun ka?
Can you call a doctor, please Կարո՞ղ եք բժիշկ կանչել, խնդրում եմ - Karor eq bjhishk kantchel, xndrum em?
Which kind of treatment are you undergoing at the moment? Ի՞նչ բուժում եք ստանում ներկա պահին - Inch bujum eq stanum nerka pahin?
a hospital Հիվանդանոց - Hivandanots
a chemist's Դեղատուն - Deratun
a doctor Բժիշկ - Bjhishk
Medical department Բժշկական սպասարկում - Bjhshkakan spasarkum
I lost my papers Ես կորցրել եմ իմ փաստաթղթերը - Yes kortsrel em im pastatrtery
My papers have been stolen Իմ փաստաթղթերը գողացել են - Im pastatrtery goracel en
Lost-property office Գտնված իրերի բաժին - Gtnvats ireri bajhin
First-aid station Օգնության կետ - Ognutyan ket
Emergency exit Պահեստային ելք - Pahestayin yelq
The police Ոստիկանություն - Vostikanutyun
Papers Փաստաթղթեր - Pastatrter
Money Փող - Por
Passport Անձնագիր - Andznagir
Luggage Ուղեբեռ - Ureber
I'm ok, thanks Պետք չէ, շնորհակալություն - Petq che, shnorhakalutyun
Leave me alone! Հանգիստ թողե'ք ինձ - Hangist torek indz
Go away! Հեռացե'ք - Heratsek
8.1/10 (47 votes) - 2 reviews

Your comments are welcome!

Show comments