+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Transportation


Learn burmese - Transportation
Learn burmese - Transportation


English Burmese
Excuse me! I'm looking for the bus stop ဘတ္(စ)ကား မွတ္တိုင္ ေလးတစ္ဆိတ္ေလာက္ - Bus car matʔ taiN lei titʔ saiʔ laukʔ
How much is a ticket to Sun City?  ရန်ကုန်အတွက်လတ်မှတ်ဘိုးဘယ်လောက်ကျလဲ - yan gon ah téwaiʔ letʔ mhatʔ bei laukʔ kya the lé
Where does this train go, please?  ဒီရထားကဘယ္ကိုသြားတာလဲ - di yet tɑ̄ ka bei ko thou ta lé
Does this train stop at Sun City?  ဒီရထားက ရန္ကုန္ မွာရပ္လား - di yet tɑ̄ ka yan gon mha yatʔ lɑ̄
When does the train for Sun City leave?  ရန္ကုန္ ကိုသြားတဲ့ရထား ဘယ္အခ်ိန္ထြက္မွာလဲ - yan gon ko thou téi yet tɑ̄ bei ah chaiN tawetʔ mha lé
When will this train arrive in Sun City?  ရန္ကုန္ ကိုသြားတဲ့ရထား ဘယ္အခ်ိန္ဆိုက္မွာလဲ - yan gon ko thou téi yet tɑ̄ bei ah chaiN tawetʔ mha lé
A ticket for Sun City, please ရန္ကုန္ ျမိဳ႕ အတြက္ လက္မွတ္ တစ္ေစာင္ေပးပါ - yan gon myo ah tawetʔ letʔ mhaʔ thitʔ saung pei pa
Do you have the train's time table? ရထား အခ်ိန္ဇယားရွိလား - yet tɑ̄ ah chaiN za yɑ̄ shiʔ lɑ̄
Bus schedule ဘတ္(စ) ကား အခ်ိန္ဇယား - bus car ah chaiN za yɑ̄
Excuse me, which train goes to Sun City? ရန္ကုန္ ျမိဳ႕သြားတဲ့ရထားက ဘယ္မွာလဲ - yan gon myo thou téi yet tɑ̄ ka bei mha lé
This one ဒီရထား - di yet tɑ̄
Thanks ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ - kyei zū tin pa tei
Don't mention it, have a good trip! ကိစၥမရွိပါဘူး၊ ခရီးေခ်ာေမြ႔ပါေစ - kaiʔ sa ma shi pa bū / ka yi tchau moué pa zei
The garage ကားဝပ္ေရွာ့ - kā woʔ yau
The petrol station ဓါတ္ဆီဆိုင္ - datʔ si saiN
A full tank, please ဓါတ္ဆီ အျပည့္ ျဖည့္ေပးပါ - datʔ si ah pyé pyé phyé pé pa
Bike စက္ဘိန္း (ဘီး) - setʔ baiN / bī
Town centre ျမိဳ႕လယ္ေခါင္/ ျမိဳ႕ထဲ - myo lai kyaung / myo tei
Suburb ဆင္ေျခဖုံး/ျမိဳ႕ျပင္ - shin ché phoN / myo pyiN
It is a city ျမိဳ႕ၾကီး - myo kyī
It is a village ရြာ - ywoa
A mountain ေတာင္ - taung
a lake ေရကန္ - ye kaN
The countryside ျမိဳ႕ျပင္ - myo pyiN

Loecsen Print