Translation / Parting


Learn catalan - Parting
Learn catalan - Parting
www.loecsen.com

English Catalan
It's late, I have to go! És tard! He de marxar!
Shall we meet again? Ens podrem tornar a veure?
Yes with pleasure Sí, amb molt de gust
This is my address Aquesta és la meva adreça
Do you have a phone number? Tens un telèfon?
Yes here you go Sí, aquí el tens
I had a lovely time He passat una bona estona amb tu
Me too, it was a pleasure to meet you Jo també. M'ha agradat conèixer-te
We will see each other soon Ens tornarem a veure aviat
I hope so too Ho espero també
Goodbye Fins aviat!
See you tomorrow Fins demà
Bye! Adéu!
8.1/10 (7 votes)

Your comments are welcome!

Show comments