Translation / Numbers


Learn finnish - Numbers
Learn finnish - Numbers
www.loecsen.com

English Finnish
Zero Nolla
One Yksi
Two Kaksi
Three Kolme
Four Neljä
Five Viisi
Six Kuusi
Seven Seitsemän
Eight Kahdeksan
Nine Yhdeksän
Ten Kymmenen
Eleven Yksitoista
Twelve Kaksitoista
Thirteen Kolmetoista
Fourteen Neljätoista
Fifteen Viisitoista
Sixteen Kuusitoista
Seventeen Seitsemäntoista
Eighteen Kahdeksantoista
Nineteen Yhdeksäntoista
Twenty Kaksikymmentä
Twenty-one Kaksikymmentäyksi
Twenty-two Kaksikymmentäkaksi
Twenty-three Kaksikymmentäkolme
Twenty-four Kaksikymmentäneljä
Twenty-five Kaksikymmentäviisi
Twenty-six Kaksikymmentäkuusi
Twenty-seven Kaksikymmentäseitsemän
Twenty-eight Kaksikymmentäkahdeksan
Twenty-nine Kaksikymmentäyhdeksän
Thirty Kolmekymmentä
Thirty-one Kolmekymmentäyksi
Thirty-two Kolmekymmnetäkaksi
Thirty-three Kolmekymmentäkolme
Thirty-four Kolmekymmentäneljä
Thirty-five Kolmekymmentäviisi
Thirty-six Kolmekymmentäkuusi
Forty Neljäkymmentä
Fifty Viisikymmentä
Sixty Kuusikymmentä
Seventy Seitsemänkymmentä
Eighty Kahdeksankymmentä
Ninety Yhdeksänkymmentä
One hundred Sata
A hundred and five Sataviisi
Two hundred Kaksisataa
Three hundred Kolmesataa
Four hundred Neljäsataa
A thousand Tuhat
A thousand five hundred Tuhat viisisataa
Two thousand Kaksi tuhatta
Ten thousand Kymmenen tuhatta
9.1/10 (28 votes) - 2 reviews

Your comments are welcome!

Show comments