Translation / Bar


Learn latvian - Bar
Learn latvian - Bar
www.loecsen.com

English Latvian
The bar Bārs
Would you like to have a drink? Vēlies kaut ko iedzert?
To drink Dzert
Glass Glāze
With pleasure Labprāt
What would you like? Ko tu ņemsi?
What's on offer? Ko Jūs piedāvājat iedzert?
There is water or fruit juices Ir ūdens vai augļu sulas
Water Ūdens
Can you add some ice cubes, please? Pielieciet ledu lūdzu
Ice cubes Ledu
Chocolate Šokolādi
Milk Pienu
Tea Tēju
Coffee Kafiju
With sugar Ar cukuru
With cream Ar saldo krējumu
Wine Vīnu
Beer Alu
A tea please Tēju, lūdzu
A beer please Alu, lūdzu
What would you like to drink? Ko jūs dzersiet?
Two teas please! Divas tējas, lūdzu
Two beers please! Divus alus, lūdzu
Nothing, thanks Neko, paldies
Cheers! Uz veselību!
Can we have the bill please? Sarēķiniet lūdzu
Excuse me, how much do I owe? Cik man ir jāmaksā, lūzu?
Twenty euros Divdesmit eiro
It's on me Es uzsaucu
9.6/10 (31 votes) - 1 reviews

Your comments are welcome!

Show comments