Translation / In case of trouble


Learn latvian - In case of trouble
Learn latvian - In case of trouble
www.loecsen.com

English Latvian
Can you help me, please? Vai Jūs nevarētu man palīdzēt, lūdzu?
I'm lost Esmu apmaldījies
What would you like? Ko Jūs vēlaties?
What happened? Kas notika?
Where could I find an interpreter? Kur es varu atrast tulku?
Where is the nearest chemist's shop? Kur atrodas tuvākā aptieka?
Can you call a doctor, please Vai Jūs varat izsaukt ārstu lūdzu
Which kind of treatment are you undergoing at the moment? Kādas zāles Jūs šobrīd lietojat?
a hospital Slimnīca
a chemist's Aptieka
a doctor Ārsts
Medical department Medicīniskā palīdzība
I lost my papers Es pazaudēju manus dokumentus
My papers have been stolen Man nozaga manus dokumentus
Lost-property office Atradumu birojs
First-aid station Glābšanas dienests
Emergency exit Avārijas izeja
The police Policija
Papers Dokumenti
Money Nauda
Passport Pase
Luggage Bagāža
I'm ok, thanks Paldies, nevajag
Leave me alone! Lieciet man mieru!
Go away! Ejiet!
9.6/10 (31 votes) - 1 reviews

Your comments are welcome!

Show comments