Translation / Parting


Learn latvian - Parting
Learn latvian - Parting
www.loecsen.com

English Latvian
It's late, I have to go! Ir vēls! Man ir jāiet!
Shall we meet again? Vai mēs varētu satikties vēlreiz?
Yes with pleasure Jā, ar prieku
This is my address Es dzīvoju šajā adresē
Do you have a phone number? Vai tev ir tālruņa numurs
Yes here you go Jā, lūk
I had a lovely time Es jauki pavadīju laiku kopā ar tevi
Me too, it was a pleasure to meet you Man arī bija bija prieks tevi satikt
We will see each other soon Mēs drīz atkal tiksimies
I hope so too Es arī ceru
Goodbye Uz redzēšanos
See you tomorrow Līdz rītam!
Bye! Čau!
9.6/10 (31 votes) - 1 reviews

Your comments are welcome!

Show comments