+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Learning


Learn norwegian - Learning
Learn norwegian - Learning


English Norwegian
Do you want to learn a few words? Vil du lære litt norsk?
Yes, sure! Ja, gjerne!
What's this called? Hva heter det?
It's a table Det er et bord
A table. Do you understand? Et bord, forstår du?
I don't understand Jeg forstår ikke
Can you repeat please? Kan du gjenta, vær så snill?
Can you talk a bit more slowly, please ? Kan du snakke litt saktere?
Could you write it down, please? Kan du skrive det, vær så snill?
I get it Jeg har forstått

Loecsen Print