+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Colours


Learn norwegian - Colours
Learn norwegian - Colours


English Norwegian
I like the colour of this table Jeg liker fargen på dette bordet
It's red Det er rødt
Blue Blå
Yellow Gul
White Hvit
Black Svart
Green Grønn
Orange Oransje
Purple Lilla
Grey Grå

Loecsen Print