+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Learning


Learn polish - Learning
Learn polish - Learning


English Polish
Do you want to learn a few words? Chcesz się nauczyć kilku słów?
Yes, sure! Tak, chcę
What's this called? Jak to się nazywa?
It's a table To jest stół
A table. Do you understand? Stół, rozumiesz?
I don't understand Nie rozumiem
Can you repeat please? Możesz powtórzyć?
Can you talk a bit more slowly, please ? Czy możesz mówić trochę wolniej?
Could you write it down, please? Możesz to napisać?
I get it Zrozumiałam

Loecsen Print