Translation / Bar


Learn slovak - Bar
Learn slovak - Bar
www.loecsen.com

English Slovak
The bar Krčma
Would you like to have a drink? Dáš si niečo aq pitie?
To drink Piť
Glass Pohár
With pleasure Rád
What would you like? Čo si dáš?
What's on offer? Čo majú na pitie?
There is water or fruit juices Vodu alebo ovocné džúsy
Water Voda
Can you add some ice cubes, please? Môžete mi pridať ľad, prosím?
Ice cubes Ľad
Chocolate Čokoláda
Milk Mlieko
Tea Čaj
Coffee Káva
With sugar S cukrom
With cream So smotanou
Wine Víno
Beer Pivo
A tea please Čaj, prosím
A beer please Pivo, prosím
What would you like to drink? Co si dáte na pitie?
Two teas please! Dva čaje, prosím!
Two beers please! Dve pivá, prosím
Nothing, thanks Ďakujem, nič
Cheers! Na zdravie
Can we have the bill please? Účet, prosím!
Excuse me, how much do I owe? Koľko vám dlžím prosím?
Twenty euros Dvadsať eúr
It's on me Pozývam Ťa
7.7/10 (13 votes)

Your comments are welcome!

Show comments