Translation / In case of trouble


Learn slovak - In case of trouble
Learn slovak - In case of trouble
www.loecsen.com

English Slovak
Can you help me, please? Môžete mi, prosím, pomocť?
I'm lost Zablúdila som
What would you like? Čo si želáte?
What happened? Čo sa stalo?
Where could I find an interpreter? Kde nájdem tlmočníka?
Where is the nearest chemist's shop? Kde je najbližšia lekáreň?
Can you call a doctor, please Môžete zavolať lekára, prosím?
Which kind of treatment are you undergoing at the moment? Aké lieky v súčasnosti beriete?
a hospital Nemocnicq
a chemist's Lekáreň
a doctor Doktor
Medical department Lekarská služba
I lost my papers Ztratila som doklady
My papers have been stolen Ukradli mi doklady
Lost-property office Ztraty a nálezy
First-aid station Stanica prvej pomoci
Emergency exit Únikový východ
The police Polícia
Papers Doklady
Money Peniaze
Passport Pas
Luggage Batožina
I'm ok, thanks Nie, ďakujem
Leave me alone! Dajte mi pokoj!
Go away! Odíďte!
7.8/10 (12 votes)

Your comments are welcome!

Show comments