+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Feelings


Learn slovak - Feelings
Learn slovak - Feelings


English Slovak
I really like your country Tvoja krajina sa mi veľmi páči
I love you Ľúbim Ťa
I am happy Som šťastná
I am sad Som smutná
I feel great here Cítím sa tu dobre
I am cold Je mi zima
I am hot Je mi teplo
It's too big Je to veľmi veľké
It's too small Je to dosť malé
It's perfect Je to úžasné
Do you want to go out tonight? Chce dnes večer niekam ísť?
I would like to go out tonight Dnes večer by som rada niekam šla.
It is a good idea To je dobrý nápad
I want to have fun Mám chuť sa isť zabaviť
It is not a good idea To nie je dobrý nápad
I don't want to go out tonight Dnes večer sa mi nikam nechce
I want to rest Chcem odpočívať
Would you like to do some sport? Chceš ísť športovať?
Yes, I need to relax Áno, potrebujem vybiť energiu
I play tennis Hrám tenis
No thanks. I am tired already Nie, ďakujem. Som príliš unavená

Loecsen Print