Translation / Transportation


Learn slovak - Transportation
Learn slovak - Transportation
www.loecsen.com

English Slovak
Excuse me! I'm looking for the bus stop Prosím Vás! Hľadám autobusovú stanicu
How much is a ticket to Sun City?  Koľko stojí lístok do Slnečného mesta, prosím?
Where does this train go, please?  Kam ide tento vlak, prosím?
Does this train stop at Sun City?  Stojí tento vlak v Slnečnom meste?
When does the train for Sun City leave?  Kedy odchádza vlak do Slunečného mesta?
When will this train arrive in Sun City?  Kedy pride vlak idúci do Slnečného mesta?
A ticket for Sun City, please Jeden lístok do Slnečného mesta, prosím
Do you have the train's time table? Máte vlakový cestovný poriadok?
Bus schedule Autobusový cestovný poriadok
Excuse me, which train goes to Sun City? Ktorý vlak ide do Slnečného mesta, prosím?
This one Tento
Thanks Díky
Don't mention it, have a good trip! Není začo. Šťastnú cestu!
The garage Autoservis
The petrol station Pumpa
A full tank, please Plnú nádrž, prosím
Bike Bicykel
Town centre Centrum mesta
Suburb Predmestie
It is a city Je to veľké mesto
It is a village Je to dedina
A mountain Hory
a lake Jazero
The countryside Vidiek
7.7/10 (13 votes)

Your comments are welcome!

Show comments