+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Colours


Learn swedish - Colours
Learn swedish - Colours


English Swedish
I like the colour of this table Jag tycker om färgen på detta bord
It's red Det är rött
Blue Blått
Yellow Gult
White Vitt
Black Svart
Green Grönt
Orange Orange
Purple Lila
Grey Grått

Loecsen Print