Translation / Bar


Learn vietnamese - Bar
Learn vietnamese - Bar
www.loecsen.com

English Vietnamese
The bar Quán bar
Would you like to have a drink? Em có muốn uống gì không?
To drink Uống
Glass Một ly
With pleasure Rất sẵn lòng
What would you like? Em dùng gì ?
What's on offer? Có những đồ uống gì ?
There is water or fruit juices Có nước suối hoặc nước hoa quả
Water Nước suối
Can you add some ice cubes, please? Em có thể bỏ thêm đá được không?
Ice cubes Đá
Chocolate Sô-cô-la
Milk Sữa
Tea Trà
Coffee Cà phê
With sugar Kèm đường
With cream Kèm kem
Wine Rượu vang
Beer Bia
A tea please Làm ơn cho tôi một tách trà
A beer please Làm ơn cho tôi một ly bia
What would you like to drink? Các bạn muốn uống gì?
Two teas please! Cho hai tách trà !
Two beers please! Cho hai ly bia !
Nothing, thanks Không, cám ơn
Cheers! Dzô
Can we have the bill please? Cho tôi thanh toán !
Excuse me, how much do I owe? Tất cả hết bao nhiêu ?
Twenty euros Hai mươi euro
It's on me Hôm nay anh mời
8.9/10 (86 votes) - 1 reviews

Your comments are welcome!

Show comments