Translation / Colours


Learn vietnamese - Colours
Learn vietnamese - Colours
www.loecsen.com

English Vietnamese
I like the colour of this table Cái bàn này màu đẹp nhỉ
It's red Nó màu đỏ
Blue Xanh da trời - Xanh nước biển
Yellow Vàng
White Trắng
Black Đen
Green Xanh lá cây
Orange Da cam
Purple Tím
Grey Xám / Ghi
8.9/10 (86 votes) - 1 reviews

Your comments are welcome!

Show comments