Translation / Beach


Learn vietnamese - Beach
Learn vietnamese - Beach
www.loecsen.com

English Vietnamese
The beach Bãi biển
Do you know where I can buy a ball? Anh có biết chỗ nào bán bóng không?
There is a store in this direction Có một cửa hàng ở hướng này
a ball Trái banh
Binoculars Ống dòm
a cap Nón
a towel Khăn tắm
Sandals Xăng-đan
a bucket
Suntan lotion Kem chống nắng
Swimming trunks Quần bơi
Sunglasses Kính mát
Shellfish Ốc biển
Sunbathing Nắng
Sunny Mặt trời mọc
Sunset Mặt trời lặn
Parasol
Sunshine Mặt trời
Sunstroke Say nắng
Is it dangerous to swim here? Bơi ở đây có nguy hiểm không?
No, it is not dangerous Không, không nguy hiểm
Yes, it is forbidden to swim here Có, không được phép bơi ở đây
Swim Bơi
Swimming Bơi lội
Wave Sóng
Sea Biển
Dune Đụn cát
Sand Cát
What is the weather forecast for tomorrow? Dự báo thời tiết ngày mai như thế nào?
The weather is going to change Thời tiết thay đổi
It is going to rain Trời sẽ có mưa
It will be sunny Trời sẽ nắng
It will be very windy Sẽ có gió to
Swimming suit Áo tắm
Sunshade Bóng râm
9.0/10 (85 votes) - 1 reviews

Your comments are welcome!

Show comments