+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Feelings


Learn vietnamese - Feelings
Learn vietnamese - Feelings


English Vietnamese
I really like your country Em rất thích đất nước của anh
I love you Anh yêu em
I am happy Em rất vui
I am sad Em rất buồn
I feel great here Em cảm thấy rất thoải mái khi ở đây
I am cold Em thấy lạnh
I am hot Em thấy nóng
It's too big Lớn quá
It's too small Nhỏ quá
It's perfect Tuyệt cú mèo
Do you want to go out tonight? Tối nay em có muốn đi chơi không?
I would like to go out tonight Tối nay em muốn đi chơi
It is a good idea Ý kiến hay đấy
I want to have fun Em muốn đi chơi
It is not a good idea Đó không phải là một ý hay đâu
I don't want to go out tonight Tối nay em không muốn ra ngoài
I want to rest Em muốn nghỉ ngơi
Would you like to do some sport? Em có muốn chơi thể thao không?
Yes, I need to relax Có, em cần thư giãn
I play tennis Em chơi tennis
No thanks. I am tired already Không cám ơn, em thấy hơi mệt

Loecsen Print