Alphabet (Vietnamese)

1

 • G G > Phòng giặt là ở đâu? > Where is the laundry room, please?
  Play
 • G GI > Phòng giặt là ở đâu? > Where is the laundry room, please?
  Play
 • M M > Em muốn đi đâu ? > Where would you like to go?
  Play
 • N N > Món này có ăn nóng không? > Is it a warm dish?
  Play
 • T T > Mặt trời > Sunshine
  Play