Traducción / Marcas del tiempo


Curso eslovaco - Marcas del tiempo
Curso eslovaco - Marcas del tiempo
www.loecsen.com

Español Eslovaco
¿Cuándo llegaste aquí? Kedy si sem prišla?
Hoy Dnes
Ayer Včera
Hace dos días Pred dvoma dňami
¿Cuánto tiempo piensas quedarte? Ako dlho tu zostaneš?
Me voy mañana Odchádzam zajtra
Me voy pasado mañana Odchádzam napozajtra
Dentro de tres días Odchádzam o tri dni
Lunes Pondelok
Martes Utorok
Miércoles Streda
Jueves Štvrtok
Viernes Piatok
Sábado Sobota
Domingo Nedeľa
Enero Január
Febrero Február
Marzo Marec
Abril Apríl
Mayo Máj
Junio Jún
Julio Júl
Agosto August
Septiembre September
Octubre Október
Noviembre November
Diciembre December
¿A qué hora te vas ? V ktorej odchádzaš?
A las ocho de la mañana O ôsmej ráno
Por la mañana a las ocho y cuarto O štvrť na deväť ráno
Por la mañana a las ocho y media O pol deviatej ráno
Por la mañana a las nueve menos cuarto O tri štvrte na deväť ráno
A las seis de la tarde O šiestej večer
Llego tarde Meškám
9.7/10 (3 votos)

Sus comentarios son bienvenidos

Mostrar comentarios