Traducción / Buscando a alguien


Curso vietnamita - Buscando a alguien
Curso vietnamita - Buscando a alguien
www.loecsen.com

Español Vietnamita
¿Está Sara por favor? Anh cho hỏi Sarah có ở đây không?
Si, está aquí Có, anh ấy ở đây
Salió Anh ấy ra ngoài rồi
La puede llamar a su móvil Em có thể gọi điện cho anh ấy được không?
¿Sabe dónde puedo encontrarla? Anh có biết tìm cô ấy ở đâu không?
Está en el trabajo Anh ấy đang làm việc
Está en su casa Anh ấy đang ở nhà
¿Perdón, está Julián? Em cho hỏi Julien có ở đây không?
¿Sabe dónde puedo encontrarlo? Em có biết tìm anh ấy ở đâu không?
Le puede llamar a su teléfono móvil Anh có thể gọi điện cho cô ấy được không?
9.2/10 (6 votos) - 1 reviews

Sus comentarios son bienvenidos

Mostrar comentarios