+ 15 temas
Expresiones principales , Conversación, Buscando a alguien, Marcas del tiempo, Partir, Bar, Restaurante, Taxi, Transporte, Hotel, Playa, Familia, Sentimientos, Aprender, Colores, Números, En caso de problema,

Traducción / Buscando a alguien


Curso vietnamita - Buscando a alguien
Curso vietnamita - Buscando a alguien


Español Vietnamita
¿Está Sara por favor? Anh cho hỏi Sarah có ở đây không?
Si, está aquí Có, anh ấy ở đây
Salió Anh ấy ra ngoài rồi
La puede llamar a su móvil Em có thể gọi điện cho anh ấy được không?
¿Sabe dónde puedo encontrarla? Anh có biết tìm cô ấy ở đâu không?
Está en el trabajo Anh ấy đang làm việc
Está en su casa Anh ấy đang ở nhà
¿Perdón, está Julián? Em cho hỏi Julien có ở đây không?
¿Sabe dónde puedo encontrarlo? Em có biết tìm anh ấy ở đâu không?
Le puede llamar a su teléfono móvil Anh có thể gọi điện cho cô ấy được không?

Loecsen Print