Traducción / En caso de problema


Curso vietnamita - En caso de problema
Curso vietnamita - En caso de problema
www.loecsen.com

Español Vietnamita
¿Podría ayudarme?, por favor Bạn có thể giúp tôi được không ?
Estoy perdido Tôi bị lạc
¿Qué desea? Bạn cần gì ?
¿Qué pasó? Có chuyện gì vậy ?
¿Dónde puedo conseguir un intérprete? Tôi có thể tìm phiên dịch ở đâu ?
¿Dónde está la farmacia más cercana? Hiệu thuốc gần nhất ở đâu ?
¿Puede llamar a un doctor?, por favor Bạn có thể gọi bác sĩ được không ?
¿Qué tipo de tratamiento tiene actualmente? Em đang dùng thuốc gì ?
Un hospital Bệnh viện
Una farmacia Hiệu thuốc
Un doctor Bác sĩ
Departamento médico Dịch vụ y tế
He perdido mis documentos Tôi bị mất giấy tờ
Me robaron mis documentos Tôi bị mất cắp giấy tờ
Oficina de objetos perdidos Khu vực hành lý thất lạc
Primeros auxilios Trạm cứu hộ
Salida de emergencia Cửa thoát hiểm
La Policía Cảnh sát
Papeles Giấy tờ
Dinero Tiền
Pasaporte Hộ chiếu
Maletas Hành lý
Está bien así, no gracias Không, tôi ổn, cảm ơn
¡Déjeme tranquilo! Để cho tôi yên
¡Váyase! Biến ! Xéo !
9.2/10 (6 votos) - 1 reviews

Sus comentarios son bienvenidos

Mostrar comentarios