Alfabeto (vietnamita)

1

 • G G > Phòng giặt là ở đâu? > ¿Dónde está la lavandería?
  Play
 • G GI > Phòng giặt là ở đâu? > ¿Dónde está la lavandería?
  Play
 • M M > Em muốn đi đâu ? > ¿A dónde quiere ir?
  Play
 • N N > Món này có ăn nóng không? > ¿Es un plato caliente?
  Play
 • T T > Mặt trời > Sol
  Play