Tõlge / Arvud


Õpi bulgaaria keel - Arvud
Õpi bulgaaria keel - Arvud
www.loecsen.com

Eesti keel Bulgaaria keel
Null нула - nula
Üks едно - edno
Kaks две - dve
Kolm три - tri
Neli четири - četiri
Viis пет - pet
Kuus шест - šest
Seitse седем - sedem
Kaheksa осем - osem
Üheksa девет - devet
Kümme десет - deset
Üksteist единайсет - edinajset
Kaksteist дванайсет - dvanajset
Kolmteist тринайсет - trinajset
Neliteist четиринайсет - četirinajset
Viisteist петнайсет - petnajset
Kuusteist шестнайсет - šestnajset
Seitseteist седемнайсет - sedemnajset
Kaheksateist осемнайсет - osemnajset
Üheksateist деветнайсет - devetnajset
Kakskümmend двайсет - dvajset
Kakskümmend üks двайсет и едно - dvajset I edno
Kakskümmend kaks двайсет и две - dvaiset I dve
Kakskümmend kolm двайсет и три - dvajset I tri
Kakskümmend neli двайсет и четири - dvajset I četiri
Kakskümmend viis двайсет и пет - dvajset I pet
Kakskümmend kuus двайсет и шест - dvajset I šest
Kakskümmend seitse двайсет и седем - dvajset I sedem
Kakskümmend kaheksa двайсет и осем - dvajset I osem
Kakskümmend üheksa двайсет и девет - dvajset I devet
Kolmkümmend трийсет - trijset
Kolmkümmend üks трийсет и едно - trijset I edno
Kolmkümmend kaks тридесет и две - trideset I dve
Kolmkümmend kolm трийсет и три - trijset I tri
Kolmkümmend neli трийсет и четири - trijset I četiri
Kolmkümmend viis трийсет и пет - trijset I pet
Kolmkümmend kuus трийсет и шест - trijset I šest
Nelikümmend четиресет - četireset
Viiskümmend петдесет - petdeset
Kuuskümmend шейсет - šejset
Kuuskümmend kuus седемдесет - sedemdeset
Kaheksakümmend осемдесет - osemdeset
Üheksakümmend деветдесет - devetdeset
Sada сто - sto
Viissada петстотин - petstotin
Kakssada двеста - dvesta
Kolmsada триста - trista
Nelisada четиристотин - četiristotin
Tuhat хиляда - hiljada
Tuhat viissada хиляда и петстотин - hiljada I petstotin
Kaks tuhat две хиляди - dve hiljadi
Kümme tuhat десет хиляди - deset hiljadi
( 0 hääled )

Teie kommentaarid on teretulnud!

Kuva kommentaare