Tõlge / Vestlus


Õpi hiina keel  - Vestlus
Õpi hiina keel - Vestlus
www.loecsen.com

Eesti keel hiina keel
Tere! Kuidas läheb? 你好。最近怎么样? - nǐhǎo zuìjìn zěnmeyàng
Tere! Tänan, hästi 我很好,谢谢。 - wǒ hěn hǎo xièxiè
Kas sa räägid hiina keelt? 你会说中文吗? - nǐ huì shuō Zhōngwén ma?
Ei, ma ei räägi hiina keelt 不, 我不会说中文 - bù wǒ bù huì shuōzhòng wén
Ainult natukene 仅仅一点点 - jǐnjǐn yīdiǎndiǎn
Mis maalt sa pärit oled? 你来自哪个国家? - nǐ láizì nǎge guójiā
Mis rahvusest sa oled? 你持有哪国国籍? - nǐ chíyǒu nǎ guó guójí
Ma olen eestlane 我是爱沙尼亚人 - wǒ shì Àishāníyàrén
Aga sina, kas sa elad siin? 你住在这里吗? - nǐ zhùzài zhèlǐ ma
Jah, ma elan siin 对,我住在这里 - duì wǒ zhùzài zhèlǐ
Minu nimi on Saara aga sinu? 我叫萨拉,你呢? - wǒ jiào sà lā nǐ ne
Jüri 我叫朱力安 - wǒ jiào zhū lì ān
Mida sa siin teed? 你在这里干什么? - nǐ zài zhèlǐ gànshénme
Ma puhkan 我在休假 - wǒ zài xiūjià
Me puhkame 我们在休假 - wǒmen zài xiūjià
Ma olen tööreisil 我在出差 - wǒ zài chūchāi
Ma töötan siin 我在这里工作 - wǒ zài zhèlǐ gōngzuò
Me töötame siin 我们在这里工作 - wǒmen zài zhèlǐ gōngzuò
Kus on siin head söögikohad? 哪里有比较好的餐厅? - nǎli yǒu bǐjiào hǎo de cāntīng
Kas siin kuskil lähedal on muuseum? 附近有博物馆吗? - fùjìn yǒu bówùguǎn ma
Kus ma saaksin internetti? 到哪里能上网? - dào nǎli néng shàngwǎng
( 0 hääled )

Teie kommentaarid on teretulnud!

Kuva kommentaare