Tõlge / Tunded


Õpi hiina keel  - Tunded
Õpi hiina keel - Tunded
www.loecsen.com

Eesti keel hiina keel
Mulle väga meeldib sinu maa 我很喜欢你的国家 - wǒ hěn xǐhuān nǐde guójiā
Ma armastan sind 我喜欢你 - wǒxǐhuānnǐ
Ma olen õnnelik 我很幸福 - wǒ hěn xìngfú
Ma olen kurb 我很难过 - wǒ hěn nánguò
Ma tunnen siin ennast hästi 我在这里感觉很好 - wǒ zài zhèlǐ gǎnjué hěn hǎo
Mul on külm 我很冷 - wǒ hěn lěng
Mul on soe 我很热 - wǒ hěn rè
See on liiga suur 太大了 - tài dà le
See on liiga väike 太小了 - tài xiǎo le
See sobib hästi 非常好 - fēicháng hǎo
Kas sa tahad täna õhtul välja minna? 今晚你想出去吗? - jīn wǎn nǐ xiǎng chūqù ma
Ma tahaksin täna õhtul välja minna 我今晚想出去 - wǒ jīn wǎn xiǎng chūqù
See on hea mõte 这是个好主意 - zhè shì gè hǎo zhǔyì
Mul on peotuju 我想好好玩玩 - wǒ xiǎng hǎo hǎowán wán
See ei ole hea mõte 这不是个好主意 - zhè búshì gè hǎo zhǔyì
Ma ei taha täna õhtul välja minna 今晚我不想出去 - jīn wǎn wǒ bù xiǎng chūqù
Ma tahan puhata 我想休息 - wǒ xiǎng xiūxi
Kas sa tahaksid sporti teha? 你想做运动吗? - nǐ xiǎng zuò yùndòng ma
Jaa, mul on vaja ennast välja elada 是的,我想好好放松一下! - shìde wǒ xiǎng hǎo hǎo fàngsōng yīxià
Ma mängin tennist 我打网球 - wǒ dǎ wǎngqiú
Ei tänan. Ma olen päris väsinud 不,谢谢,我很累 - bù, xièxiè wǒ hěn lèi
( 0 hääled )

Teie kommentaarid on teretulnud!

Kuva kommentaare