+ 15 teemat
Olulised väljendid, Vestlus, Kedagi otsima, Kellaaeg, Hüvasti jätma, Baar, Restoran, Takso, Transport, Hotell, Rand, Perekond, Tunded, Õppida, Värvid, Arvud, Hädaolukorras,

Tõlge / Takso


Õpi hiina keel  - Takso
Õpi hiina keel - Takso


Eesti keel hiina keel
Takso! 出租车! - chūzū chē
Kuhu te soovite sôita? 你到哪里去? - nǐ dào nǎli qù
Ma lähen raudteejaama 我去火车站 - wǒ qù huǒchēzhàn
Ma lähen hotelli Päev ja Öö 我要去日夜旅馆 - wǒ yào qù rìyè lǚguǎn
Kas te saaksite mind lennujaama viia? 您能送我去机场吗? - nín néng sòng wǒ qù jīchǎng ma
Kas te saaksite mu kohvrid vôtta? 您能帮我提行李吗? - nín néng bāng wǒ tí xíngli ma
Kas see on siit kaugel? 离这儿远吗? - lí zhèr yuǎn ma
Ei, see on siin lähedal 不远,就在旁边 - bù yuǎn jiù zài pángbiān
See on kaugemal 有一点儿远 - yǒu yīdiǎnr yuǎn
Kui palju see maksma läheb? 多少钱? - duōshǎo qián
Palun viige mind siia! 请送我去这里 - qǐng sòng wǒ qù zhèlǐ
Paremal 朝右边 - cháo yòubiān
Vasakul 朝左边 - cháo zuǒbian
Otse 笔直走 - bǐzhí zǒu
See on siin 到了 - dào le
See jääb sinnapoole 在那儿 - zài nà ér
Peatus! 停! - tíng
Tehke rahulikult 慢慢来别着急 - mànmàn lái bié zháojí
Kas te võiksite palun mulle arve teha? 您能给我开张发票吗? - nín néng gěi wǒ kāizhāng fāpiào ma

Loecsen Print

( 0 hääled )

Teie kommentaarid on teretulnud!

Kuva kommentaare