Tõlge / Transport


Õpi hiina keel  - Transport
Õpi hiina keel - Transport


Eesti keel hiina keel
Vabandage, kus on bussipeatus? 对不起!你知道汽车站在哪里吗 - duìbuqǐ nǐ zhīdào qìchē zhàn zài nǎli ma
Milline rong läheb Päikeselinna? 请问哪列火车是去太阳城的? - qǐngwèn nǎ liè huǒchē shì qù tàiyáng chéng de
Kuhu see rong läheb? 请问这列火车去什么地方? - qǐngwèn zhè liè huǒchē qù shénme dìfāng
Kas see rong peatub Päikeselinnas? 这列火车在太阳城停吗? - zhè liè huǒchē zài tàiyáng chéng tíng ma
Millal läheb rong Päikeselinna? 去太阳城的火车什么时候开? - qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu kāi
Mis kell rong jõuab Päikeselinna? 去太阳城的火车什么时候到? - qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu dào
Pilet Päikeselinna, palun! 我要一张去太阳城的票 - wǒ yào yī zhāng qù tàiyáng chéng de piào
Kas teil on rongiajad? 您有列车时刻表吗? - nín yǒu lièchē shíkèbiǎo ma
Bussiajad 汽车时刻表 - qìchē shíkèbiǎo
See siin 就是这列 - jiùshì zhè liè
Tänan 谢谢 - xièxiè
Pole tänu väärt. Head reisi! 不客气,祝您旅途愉快 - búkèqì zhù nín lǚtú yúkuài
Autoremonditöökoda 修车库 - xiū chēkù
Bensiinijaam 加油站 - jiāyóu zhàn
Üks paak bensiini, palun! 请给我油箱加满 - qǐng gěi wǒ yóu xiāng jiā mǎn
Jalgratas 自行车 - zìxíngchē
Kesklinn 市中心 - shì zhōngxīn
Äärelinn 郊区 - jiāoqū
See on suur linn 这是个大城市 - zhè shì gè dà chéngshì
See on küla 这是个村庄 - zhè shì gè cūnzhuāng
Mägi 一座山 - yīzuòshān
Järv 一条湖 - yī tiáo hú
Maa 乡村 - xiāngcūn

Loecsen Print

( 0 hääled )

Teie kommentaarid on teretulnud!

Kuva kommentaare