Tõlge / Arvud


Õpi jaapani keel - Arvud
Õpi jaapani keel - Arvud
www.loecsen.com

Eesti keel Jaapani keel
Null ゼロ - zero
Üks 一 - ichi
Kaks 二 - ni
Kolm 三 - san
Neli 四 - yon
Viis 五 - go
Kuus 六 - roku
Seitse 七 - nana
Kaheksa 八 - hachi
Üheksa 九 - kyū
Kümme 十 - 
Üksteist 十一 - jū ichi
Kaksteist 十二 - jū ni
Kolmteist 十三 - jū san
Neliteist 十四 - jū shi
Viisteist 十五 - jū go
Kuusteist 十六 - jū roku
Seitseteist 十七 - jū nana
Kaheksateist 十八 - jū hachi
Üheksateist 十九 - jū kyū
Kakskümmend 二十 - ni jū
Kakskümmend üks 二十一 - ni jū ichi
Kakskümmend kaks 二十二 - ni jū ni
Kakskümmend kolm 二十三 - ni jū san
Kakskümmend neli 二十四 - ni jū yon
Kakskümmend viis 二十五 - ni jū go
Kakskümmend kuus 二十六 - ni jū roku
Kakskümmend seitse 二十七 - ni jū nana
Kakskümmend kaheksa 二十八 - ni jū hachi
Kakskümmend üheksa 二十九 - ni jū kyū
Kolmkümmend 三十 - san jū
Kolmkümmend üks 三十一 - san jū ichi
Kolmkümmend kaks 三十二 - san jū ni
Kolmkümmend kolm 三十三 - san jū san
Kolmkümmend neli 三十四 - san jū shi
Kolmkümmend viis 三十五 - san jū go
Kolmkümmend kuus 三十六 - san jū roku
Nelikümmend 四十 - yon jū
Viiskümmend 五十 - go jū
Kuuskümmend 六十 - roku jū
Kuuskümmend kuus 七十 - nana jū
Kaheksakümmend 八十 - hachi jū
Üheksakümmend 九十 - kyū jū
Sada 百 - hyaku
Viissada 百五 - hyaku go
Kakssada 二百 - ni hyaku
Kolmsada 三百 - san byaku
Nelisada 四百 - yon hyaku
Tuhat 千 - sen
Tuhat viissada 千五百 - sen go hyaku
Kaks tuhat 二千 - ni sen
Kümme tuhat 一万 - ichi man
( 0 hääled )

Teie kommentaarid on teretulnud!

Kuva kommentaare