Tõlge / Arvud


Õpi rumeenia keel - Arvud
Õpi rumeenia keel - Arvud
www.loecsen.com

Eesti keel Rumeenia keel
Null Zero
Üks Unu
Kaks Doi
Kolm Trei
Neli Patru
Viis Cinci
Kuus Şase
Seitse Şapte
Kaheksa Opt
Üheksa Nouă
Kümme Zece
Üksteist Unsprezece
Kaksteist Doisprezece
Kolmteist Treisprezece
Neliteist Paisprezece
Viisteist Cincisprezece
Kuusteist Șaisprezece
Seitseteist Şaptesprezece
Kaheksateist Optsprezece
Üheksateist Nouăsprezece
Kakskümmend Douăzeci
Kakskümmend üks Douăzeci şi unu
Kakskümmend kaks Douăzeci şi doi
Kakskümmend kolm Douăzeci şi trei
Kakskümmend neli Douăzeci şi patru
Kakskümmend viis Douăzeci şi cinci
Kakskümmend kuus Douăzeci şi şase
Kakskümmend seitse Douăzeci și șapte
Kakskümmend kaheksa Douăzeci şi opt
Kakskümmend üheksa Douăzeci şi nouă
Kolmkümmend Treizeci
Kolmkümmend üks Treizeci şi unu
Kolmkümmend kaks Treizeci şi doi
Kolmkümmend kolm Treizeci şi trei
Kolmkümmend neli Treizeci şi patru
Kolmkümmend viis Treizeci şi cinci
Kolmkümmend kuus Treizeci şi şase
Nelikümmend Patruzeci
Viiskümmend Cincizeci
Kuuskümmend Șaizeci
Kuuskümmend kuus Şaptezeci
Kaheksakümmend Optzeci
Üheksakümmend Nouăzeci
Sada O sută
Viissada O sută cinci
Kakssada Două sute
Kolmsada Trei sute
Nelisada Patru sute
Tuhat O mie
Tuhat viissada O mie cinci sute
Kaks tuhat Două mii
Kümme tuhat Zece mii
( 0 hääled )

Teie kommentaarid on teretulnud!

Kuva kommentaare