( 0 hääled )

Teie kommentaarid on teretulnud!

Kuva kommentaare

+ 15 teemat
Olulised väljendid, Vestlus, Kedagi otsima, Kellaaeg, Hüvasti jätma, Baar, Restoran, Takso, Transport, Hotell, Rand, Perekond, Tunded, Õppida, Värvid, Arvud, Hädaolukorras,

Tõlge / Arvud


Õpi saksa keel  - Arvud
Õpi saksa keel - Arvud


Eesti keel Saksa keel
Null Null
Üks Eins
Kaks Zwei
Kolm Drei
Neli Vier
Viis Fünf
Kuus Sechs
Seitse Sieben
Kaheksa Acht
Üheksa Neun
Kümme Zehn
Üksteist Elf
Kaksteist Zwölf
Kolmteist Dreizehn
Neliteist Vierzehn
Viisteist Fünfzehn
Kuusteist Sechzehn
Seitseteist Siebzehn
Kaheksateist Achtzehn
Üheksateist Neunzehn
Kakskümmend Zwanzig
Kakskümmend üks Einundzwanzig
Kakskümmend kaks Zweiundzwanzig
Kakskümmend kolm Dreiundzwanzig
Kakskümmend neli Vierundzwanzig
Kakskümmend viis Fünfundzwanzig
Kakskümmend kuus Sechsundzwanzig
Kakskümmend seitse Siebenundzwanzig
Kakskümmend kaheksa Achtundzwanzig
Kakskümmend üheksa Neunundzwanzig
Kolmkümmend Dreißig
Kolmkümmend üks Einunddreißig
Kolmkümmend kaks Zweiunddreißig
Kolmkümmend kolm Dreiunddreißig
Kolmkümmend neli Vierunddreißig
Kolmkümmend viis Fünfunddreißig
Kolmkümmend kuus Sechsunddreißig
Nelikümmend Vierzig
Viiskümmend Fünfzig
Kuuskümmend Sechszig
Kuuskümmend kuus Siebzig
Kaheksakümmend Achtzig
Üheksakümmend Neunzig
Sada Hundert
Viissada Hundertfünf
Kakssada Zweihundert
Kolmsada Dreihundert
Nelisada Vierhundert
Tuhat Tausend
Tuhat viissada Eintausendfünfhundert
Kaks tuhat Zweitausend
Kümme tuhat Zehntausend

Loecsen Print