Tõlge - Arvud

Õpi taani keel - Arvud
www.loecsen.com

Eesti keel Taani keel
Null Nul
Üks En
Kaks To
Kolm Tre
Neli Fire
Viis Fem
Kuus Seks
Seitse Syv
Kaheksa Otte
Üheksa Ni
Kümme Ti
Üksteist Elleve
Kaksteist Tolv
Kolmteist Tretten
Neliteist Fjorten
Viisteist Femten
Kuusteist Seksten
Seitseteist Sytten
Kaheksateist Atten
Üheksateist Nitten
Kakskümmend Tyve
Kakskümmend üks Enogtyve
Kakskümmend kaks Toogtyve
Kakskümmend kolm Treogtyve
Kakskümmend neli Fireogtyve
Kakskümmend viis Femogtyve
Kakskümmend kuus Seksogtyve
Kakskümmend seitse Syvogtyve
Kakskümmend kaheksa Otteogtyve
Kakskümmend üheksa Niogtyve
Kolmkümmend Tredive
Kolmkümmend üks Enogtredive
Kolmkümmend kaks Toogtredive
Kolmkümmend kolm Treogtredive
Kolmkümmend neli Fireogtredive
Kolmkümmend viis Femogtredive
Kolmkümmend kuus Seksogtredive
Nelikümmend Fyrre
Viiskümmend Halvtreds
Kuuskümmend Tres
Kuuskümmend kuus Halvfjerds
Kaheksakümmend Firs
Üheksakümmend Halvfems
Sada Hundrede
Viissada Ethundredeogfem
Kakssada Tohundrede
Kolmsada Trehundrede
Nelisada Firehundrede
Tuhat Tusind
Tuhat viissada Ettusindfemhundrede
Kaks tuhat Totusind
Kümme tuhat Titusind( 0 hääled )

Teie kommentaarid on teretulnud!

Kuva kommentaare