+ 15 teemat
Olulised väljendid, Vestlus, Kedagi otsima, Kellaaeg, Hüvasti jätma, Baar, Restoran, Takso, Transport, Hotell, Rand, Perekond, Tunded, Õppida, Värvid, Arvud, Hädaolukorras,

Tõlge / Arvud


Õpi ungari keel - Arvud
Õpi ungari keel - Arvud


Eesti keel Ungari keel
Null Nulla
Üks Egy
Kaks Kettő
Kolm Három
Neli Négy
Viis Öt
Kuus Hat
Seitse Hét
Kaheksa Nyolc
Üheksa Kilenc
Kümme Tíz
Üksteist Tizenegy
Kaksteist Tizenkettő
Kolmteist Tizenhárom
Neliteist Tizennégy
Viisteist Tizenöt
Kuusteist Tizenhat
Seitseteist Tizenhét
Kaheksateist Tizennyolc
Üheksateist Tizenkilenc
Kakskümmend Húsz
Kakskümmend üks Huszonegy
Kakskümmend kaks Huszonkettő
Kakskümmend kolm Huszonhárom
Kakskümmend neli Huszonnégy
Kakskümmend viis Huszonöt
Kakskümmend kuus Huszonhat
Kakskümmend seitse Huszonhét
Kakskümmend kaheksa Huszonnyolc
Kakskümmend üheksa Huszonkilenc
Kolmkümmend Harminc
Kolmkümmend üks Harmincegy
Kolmkümmend kaks Harminckettő
Kolmkümmend kolm Harminchárom
Kolmkümmend neli Harmincnégy
Kolmkümmend viis Harmincöt
Kolmkümmend kuus Harminchat
Nelikümmend Negyven
Viiskümmend Ötven
Kuuskümmend Hatvan
Kuuskümmend kuus Hetven
Kaheksakümmend Nyolcvan
Üheksakümmend Kilencven
Sada Száz
Viissada Százöt
Kakssada Kétszáz
Kolmsada Háromszáz
Nelisada Négyszáz
Tuhat Ezer
Tuhat viissada Ezerötszáz
Kaks tuhat Kétezer
Kümme tuhat Tízezer

Loecsen Print

( 0 hääled )

Teie kommentaarid on teretulnud!

Kuva kommentaare