Käännös / Oppia


Opi englannin kieli - Oppia
Opi englannin kieli - Oppia
www.loecsen.com

Suomen kieli Englannin kieli
Haluatko oppia muutaman sanan? Do you want to learn a few words?
Selvä Yes, sure!
Mikä tämän nimi on? What's this called?
Se on pöytä It's a table
Pöytä, ymmärrätkö? A table. Do you understand?
En ymmärrä I don't understand
Voitko toistaa? Can you repeat please?
Voisitko puhua hitaammin? Can you talk a bit more slowly, please ?
Voisitko kirjoittaa sen? Could you write it down, please?
Ymmärsin I get it
10.0/10 (2 ääntä)

Kommenttisi ovat tervetulleita!

Näytä kommentit