Käännös / Mooseksen kirja


Opi espanjan kieli - Mooseksen kirja
Opi espanjan kieli - Mooseksen kirja


Suomen kieli Espanjan kieli
Nolla Cero
Yksi Uno
Kaksi Dos
Kolme Tres
Neljä Cuatro
Viisi Cinco
Kuusi Seis
Seitsemän Siete
Kahdeksan Ocho
Yhdeksän Nueve
Kymmenen Diez
Yksitoista Once
Kaksitoista Doce
Kolmetoista Trece
Neljätoista Catorce
Viisitoista Quince
Kuusitoista Dieciseis
Seitsemäntoista Diecisiete
Kahdeksantoista Dieciocho
Yhdeksäntoista Diecinueve
Kaksikymmentä Veinte
Kaksikymmentäyksi Veintiuno
Kaksikymmentäkaksi Veintidos
Kaksikymmentäkolme Veintres
Kaksikymmentäneljä Veinticuatro
Kaksikymmentäviisi Veinticinco
Kaksikymmentäkuusi Veintiseis
Kaksikymmentäseitsemän Veintisiete
Kaksikymmentäkahdeksan Veintiocho
Kaksikymmentäyhdeksän Veintinueve
Kolmekymmentä Treinta
Kolmekymmentäyksi Treinta y uno
Kolmekymmnetäkaksi Treinta y dos
Kolmekymmentäkolme Treinta y tres
Kolmekymmentäneljä Treinta y cuatro
Kolmekymmentäviisi Treinta y cinco
Kolmekymmentäkuusi Treinta y seis
Neljäkymmentä Cuarenta
Viisikymmentä Cincuenta
Kuusikymmentä Sesenta
Seitsemänkymmentä Setenta
Kahdeksankymmentä Ochenta
Yhdeksänkymmentä Noventa
Sata Cien
Sataviisi Ciento cinco
Kaksisataa Doscientos
Kolmesataa Trecientos
Neljäsataa Cuatrocientos
Tuhat Mil
Tuhat viisisataa Mil quinientos
Kaksi tuhatta Dos mil
Kymmenen tuhatta Diez mil

Loecsen Print

( 0 ääntä )

Kommenttisi ovat tervetulleita!

Näytä kommentit