Käännös / Mooseksen kirja


Opi hebrean kieli - Mooseksen kirja
Opi hebrean kieli - Mooseksen kirja
www.loecsen.com

Suomen kieli Hebrean kieli
Nolla אפס - efes
Yksi אחד - ehad
Kaksi שנים - shnaym
Kolme שלושה - shlosha
Neljä ארבעה - arba'a
Viisi חמישה - hamysha
Kuusi ששה - shysha
Seitsemän שבעה - shyva
Kahdeksan שמונה - shmona
Yhdeksän תשעה - tysha
Kymmenen עשרה - asara
Yksitoista אחד-עשר - ehad-asar
Kaksitoista שנים-עשר - shneym-asar
Kolmetoista שלושה-עשר - shlosha-asar
Neljätoista ארבעה-עשר - arbaa-asar
Viisitoista חמישה-עשר - hamysha-asar
Kuusitoista ששה-עשר - shysha-asar
Seitsemäntoista שבעה-עשר - shyva-asar
Kahdeksantoista שמונה-עשר - shmona-asar
Yhdeksäntoista תשעה-עשר - tysha-asar
Kaksikymmentä עשרים - esrym
Kaksikymmentäyksi עשרים ואחד - esrym veehad
Kaksikymmentäkaksi עשרים ושנים - esrym veshnaym
Kaksikymmentäkolme עשרים ושלושה - esrym veshlosha
Kaksikymmentäneljä עשרים וארבעה - esrym vearbaa
Kaksikymmentäviisi עשרים וחמישה - esrym vehamysha
Kaksikymmentäkuusi עשרים וששה - esrym veshysha
Kaksikymmentäseitsemän עשרים ושבעה - esrym veshyva
Kaksikymmentäkahdeksan עשרים ושמונה - esrym veshmona
Kaksikymmentäyhdeksän עשרים ותשעה - esrym vetysha
Kolmekymmentä שלושים - shloshym
Kolmekymmentäyksi שלושים ואחד - shloshym vehad
Kolmekymmnetäkaksi שלושים ושנים - shloshym veshnaym
Kolmekymmentäkolme שלושים ושלושה - shloshym veshlosha
Kolmekymmentäneljä שלושים וארבעה - shloshym vearbaa
Kolmekymmentäviisi שלושים וחמישה - shloshym vehamysha
Kolmekymmentäkuusi שלושים וששה - shloshym veshysha
Neljäkymmentä ארבעים - arbaym
Viisikymmentä חמשים - hamyshym
Kuusikymmentä ששים - shyshym
Seitsemänkymmentä שבעים - shyv'eym
Kahdeksankymmentä שמונים - shmonym
Yhdeksänkymmentä תשעים - tysh'eym
Sata מאה - mea
Sataviisi מאה וחמישה - mea vehamysha
Kaksisataa מאתים - mataym
Kolmesataa שלוש מאות - shlosh meot
Neljäsataa ארבע מאות - arba meot
Tuhat אלף - elef
Tuhat viisisataa אלף חמש מאות - elef hamesh meot
Kaksi tuhatta אלפיים - alpaym
Kymmenen tuhatta עשרת אלפים - aseret alafym

Loecsen Print
( 0 ääntä )

Kommenttisi ovat tervetulleita!

Näytä kommentit