Käännös / Mooseksen kirja


Opi hollannin kieli - Mooseksen kirja
Opi hollannin kieli - Mooseksen kirja
www.loecsen.com

Suomen kieli Hollannin kieli
Nolla Nul
Yksi Een
Kaksi Twee
Kolme Drie
Neljä Vier
Viisi Vijf
Kuusi Zes
Seitsemän Zeven
Kahdeksan Acht
Yhdeksän Negen
Kymmenen Tien
Yksitoista Elf
Kaksitoista Twaalf
Kolmetoista Dertien
Neljätoista Veertien
Viisitoista Vijftien
Kuusitoista Zestien
Seitsemäntoista Zeventien
Kahdeksantoista Achttien
Yhdeksäntoista Negentien
Kaksikymmentä Twintig
Kaksikymmentäyksi Eenentwintig
Kaksikymmentäkaksi Tweeëntwintig
Kaksikymmentäkolme Drieëntwintig
Kaksikymmentäneljä Vierentwintig
Kaksikymmentäviisi Vijfentwintig
Kaksikymmentäkuusi Zesentwintig
Kaksikymmentäseitsemän Zevenentwintig
Kaksikymmentäkahdeksan Achtentwintig
Kaksikymmentäyhdeksän Negenentwintig
Kolmekymmentä Dertig
Kolmekymmentäyksi Eenendertig
Kolmekymmnetäkaksi Tweeëndertig
Kolmekymmentäkolme Drieëndertig
Kolmekymmentäneljä Vierendertig
Kolmekymmentäviisi Vijfendertig
Kolmekymmentäkuusi Zesendertig
Neljäkymmentä Veertig
Viisikymmentä Vijftig
Kuusikymmentä Zestig
Seitsemänkymmentä Zeventig
Kahdeksankymmentä Tachtig
Yhdeksänkymmentä Negentig
Sata Honderd
Sataviisi Honderd vijf
Kaksisataa Tweehonderd
Kolmesataa Driehonderd
Neljäsataa Vierhonderd
Tuhat Duizend
Tuhat viisisataa Vijftienhonderd
Kaksi tuhatta Tweeduizend
Kymmenen tuhatta Tienduizend
( 0 ääntä )

Kommenttisi ovat tervetulleita!

Näytä kommentit