Käännös / Mooseksen kirja


Opi indonesian kieli - Mooseksen kirja
Opi indonesian kieli - Mooseksen kirja
www.loecsen.com

Suomen kieli Indonesian kieli
Nolla Enol
Yksi Satu
Kaksi Dua
Kolme Tiga
Neljä Empat
Viisi Lima
Kuusi Enam
Seitsemän Tujuh
Kahdeksan Delapan
Yhdeksän Sembilan
Kymmenen Sepuluh
Yksitoista Sebelas
Kaksitoista Dua belas
Kolmetoista Tiga belas
Neljätoista Empat belas
Viisitoista Lima belas
Kuusitoista Enam belas
Seitsemäntoista Tujuh belas
Kahdeksantoista Delapan belas
Yhdeksäntoista Sembilan belas
Kaksikymmentä Dua puluh
Kaksikymmentäyksi Dua puluh satu
Kaksikymmentäkaksi Dua puluh dua
Kaksikymmentäkolme Dua puluh tiga
Kaksikymmentäneljä Dua puluh empat
Kaksikymmentäviisi Dua puluh lima
Kaksikymmentäkuusi Dua puluh enam
Kaksikymmentäseitsemän Dua puluh tujuh
Kaksikymmentäkahdeksan Dua puluh delapan
Kaksikymmentäyhdeksän Dua pulu sembilan
Kolmekymmentä Tiga puluh
Kolmekymmentäyksi Tiga puluh satu
Kolmekymmnetäkaksi Tiga puluh dua
Kolmekymmentäkolme Tiga puluh tiga
Kolmekymmentäneljä Tiga puluh empat
Kolmekymmentäviisi Tiga puluh lima
Kolmekymmentäkuusi Tigu puluh enam
Neljäkymmentä Empat pulu
Viisikymmentä Lima puluh
Kuusikymmentä Enam puluh
Seitsemänkymmentä Tujuh puluh
Kahdeksankymmentä Delapan puluh
Yhdeksänkymmentä Sembilan puluh
Sata Seratus
Sataviisi Seratu lima
Kaksisataa Dua ratus
Kolmesataa Tiga ratus
Neljäsataa Empat ratus
Tuhat Seribu
Tuhat viisisataa Seribu lima ratus
Kaksi tuhatta Dua ribu
Kymmenen tuhatta Sepuluh ribu

Loecsen Print
( 0 ääntä )

Kommenttisi ovat tervetulleita!

Näytä kommentit