Käännös / Mooseksen kirja


Opi kroatian kieli - Mooseksen kirja
Opi kroatian kieli - Mooseksen kirja
www.loecsen.com

Suomen kieli Kroatian kieli
Nolla Nula
Yksi Jedan
Kaksi Dva
Kolme Tri
Neljä Četiri
Viisi Pet
Kuusi Šest
Seitsemän Sedam
Kahdeksan Osam
Yhdeksän Devet
Kymmenen Deset
Yksitoista Jedanaest
Kaksitoista Dvanaest
Kolmetoista Trinaest
Neljätoista Četrnaest
Viisitoista Petnaest
Kuusitoista Šesnaest
Seitsemäntoista Sedamnaest
Kahdeksantoista Osamnaest
Yhdeksäntoista Devetnaest
Kaksikymmentä Dvadeset
Kaksikymmentäyksi Dvadeset jedan
Kaksikymmentäkaksi Dvadeset dva
Kaksikymmentäkolme Dvadeset tri
Kaksikymmentäneljä Dvadeset četiri
Kaksikymmentäviisi Dvadeset pet
Kaksikymmentäkuusi Dvadeset šest
Kaksikymmentäseitsemän Dvadeset sedam
Kaksikymmentäkahdeksan Dvadeset osam
Kaksikymmentäyhdeksän Dvadeset devet
Kolmekymmentä Trideset
Kolmekymmentäyksi Trideset jedan
Kolmekymmnetäkaksi Trideset dva
Kolmekymmentäkolme Trideset tri
Kolmekymmentäneljä Trideset četiri
Kolmekymmentäviisi Trideset pet
Kolmekymmentäkuusi Trideset šest
Neljäkymmentä Četrdeset
Viisikymmentä Pedeset
Kuusikymmentä Šezdeset
Seitsemänkymmentä Sedamdeset
Kahdeksankymmentä Osamdeset
Yhdeksänkymmentä Devedeset
Sata Sto
Sataviisi Sto pet
Kaksisataa Dvjesto
Kolmesataa Tristo
Neljäsataa Četiristo
Tuhat Tisuća
Tuhat viisisataa Tisuću petsto
Kaksi tuhatta Dvije tisuće
Kymmenen tuhatta Deset tisuća
( 0 ääntä )

Kommenttisi ovat tervetulleita!

Näytä kommentit