Käännös / Mooseksen kirja


Opi liettuan kieli - Mooseksen kirja
Opi liettuan kieli - Mooseksen kirja
www.loecsen.com

Suomen kieli Liettuan kieli
Nolla Nulis
Yksi Vienas
Kaksi Du
Kolme Trys
Neljä Keturi
Viisi Penki
Kuusi Šeši
Seitsemän Septyni
Kahdeksan Aštuoni
Yhdeksän Devyni
Kymmenen Dešimt
Yksitoista Vienuolika
Kaksitoista Dvylika
Kolmetoista Trylika
Neljätoista Keturiolika
Viisitoista Penkiolika
Kuusitoista Šešiolika
Seitsemäntoista Septyniolika
Kahdeksantoista Aštuoniolika
Yhdeksäntoista Devyniolika
Kaksikymmentä Dvidešimt
Kaksikymmentäyksi Dvidešimt vienas
Kaksikymmentäkaksi Dvidešimt du
Kaksikymmentäkolme Dvidešimt trys
Kaksikymmentäneljä Dvidešimt keturi
Kaksikymmentäviisi Dvidešimt penki
Kaksikymmentäkuusi Dvidešimt šeši
Kaksikymmentäseitsemän Dvidešimt septyni
Kaksikymmentäkahdeksan Dvidešimt aštuoni
Kaksikymmentäyhdeksän Dvidešimt devyni
Kolmekymmentä Trisdešimt
Kolmekymmentäyksi Trisdešimt vienas
Kolmekymmnetäkaksi Trisdešimt du
Kolmekymmentäkolme Trisdešimt trys
Kolmekymmentäneljä Trisdešimt keturi
Kolmekymmentäviisi Trisdešimt penki
Kolmekymmentäkuusi Trisdešimt šeši
Neljäkymmentä Keturiasdešimt
Viisikymmentä Penkiasdešimt
Kuusikymmentä Šešiasdešimt
Seitsemänkymmentä Septyniasdešimt
Kahdeksankymmentä Aštuoniasdešimt
Yhdeksänkymmentä Devyniasdešimt
Sata Šimtas
Sataviisi Šimtas penki
Kaksisataa Du šimtai
Kolmesataa Trys šimtai
Neljäsataa Keturi šimtai
Tuhat Tūkstantis
Tuhat viisisataa Tūkstantis penki šimtai
Kaksi tuhatta Du tūkstančiai
Kymmenen tuhatta Dešimt tūkstančių
( 0 ääntä )

Kommenttisi ovat tervetulleita!

Näytä kommentit