Käännös / Mooseksen kirja


Opi norjan kieli - Mooseksen kirja
Opi norjan kieli - Mooseksen kirja
www.loecsen.com

Suomen kieli Norjan kieli
Nolla Null
Yksi En
Kaksi To
Kolme Tre
Neljä Fire
Viisi Fem
Kuusi Seks
Seitsemän Sju
Kahdeksan Ǻtte
Yhdeksän Ni
Kymmenen Ti
Yksitoista Elleve
Kaksitoista Tolv
Kolmetoista Tretten
Neljätoista Fjorten
Viisitoista Femten
Kuusitoista Seksten
Seitsemäntoista Sytten
Kahdeksantoista Atten
Yhdeksäntoista Nitten
Kaksikymmentä Tjue
Kaksikymmentäyksi Tjueen
Kaksikymmentäkaksi Tjueto
Kaksikymmentäkolme Tjuetre
Kaksikymmentäneljä Tjuefire
Kaksikymmentäviisi Tjuefem
Kaksikymmentäkuusi Tjueseks
Kaksikymmentäseitsemän Tjuesju
Kaksikymmentäkahdeksan Tjueåtte
Kaksikymmentäyhdeksän Tjueni
Kolmekymmentä Tretti
Kolmekymmentäyksi Trettien
Kolmekymmnetäkaksi Trettito
Kolmekymmentäkolme Trettitre
Kolmekymmentäneljä Trettifire
Kolmekymmentäviisi Trettifem
Kolmekymmentäkuusi Trettiseks
Neljäkymmentä Førti
Viisikymmentä Femti
Kuusikymmentä Seksti
Seitsemänkymmentä Sytti
Kahdeksankymmentä Ǻtti
Yhdeksänkymmentä Nitti
Sata Hundre
Sataviisi Hundreogfem
Kaksisataa To hundre
Kolmesataa Tre hundre
Neljäsataa Firehundre
Tuhat Tusen
Tuhat viisisataa Ett tusen fem hundre
Kaksi tuhatta To tusen
Kymmenen tuhatta Ti tusen
9.0/10 (1 ääntä)

Kommenttisi ovat tervetulleita!

Näytä kommentit