+ 15 teemaa
Keskeiset sanonnat, Keskustelu, Etsiä ystävää, Ajan ilmaisut, Lähteä, Baari, Ravintola, Taksi, Kulkuyhteydet, Hotelli, Ranta, Perhe, Tunteiden ilmaisu, Oppia, Värit, Mooseksen kirja, Hätätapauksessa,

Käännös / Mooseksen kirja


Opi ruotsin kieli - Mooseksen kirja
Opi ruotsin kieli - Mooseksen kirja


Suomen kieli Ruotsin kieli
Nolla Noll
Yksi Ett
Kaksi Två
Kolme Tre
Neljä Fyra
Viisi Fem
Kuusi Sex
Seitsemän Sju
Kahdeksan Åtta
Yhdeksän Nio
Kymmenen Tio
Yksitoista Elva
Kaksitoista Tolv
Kolmetoista Tretton
Neljätoista Fjorton
Viisitoista Femton
Kuusitoista Sexton
Seitsemäntoista Sjutton
Kahdeksantoista Arton
Yhdeksäntoista Nitton
Kaksikymmentä Tjugo
Kaksikymmentäyksi Tjugoett
Kaksikymmentäkaksi Tjugotvå
Kaksikymmentäkolme Tjugotre
Kaksikymmentäneljä Tjugofyra
Kaksikymmentäviisi Tjugofem
Kaksikymmentäkuusi Tjugosex
Kaksikymmentäseitsemän Tjugosju
Kaksikymmentäkahdeksan Tjugoåtta
Kaksikymmentäyhdeksän Tjugonio
Kolmekymmentä Trettio
Kolmekymmentäyksi Trettioett
Kolmekymmnetäkaksi Trettiotvå
Kolmekymmentäkolme Trttiotre
Kolmekymmentäneljä Trettiofyra
Kolmekymmentäviisi Trettiofem
Kolmekymmentäkuusi Trettiosex
Neljäkymmentä Fyrtio
Viisikymmentä Femtio
Kuusikymmentä Sextio
Seitsemänkymmentä Sjuttio
Kahdeksankymmentä Åttio
Yhdeksänkymmentä Nittio
Sata Ett hundra
Sataviisi Ett hundrafem
Kaksisataa Två hundra
Kolmesataa Tre hundra
Neljäsataa Fyra hundra
Tuhat Ett tusen
Tuhat viisisataa Ett tusen fem
Kaksi tuhatta Två tusen
Kymmenen tuhatta Tio tusen

Loecsen Print

( 0 ääntä )

Kommenttisi ovat tervetulleita!

Näytä kommentit