Käännös / Mooseksen kirja


Opi serbian kieli - Mooseksen kirja
Opi serbian kieli - Mooseksen kirja
www.loecsen.com

Suomen kieli Serbian kieli
Nolla Nula - noula
Yksi Jedan - yedan
Kaksi Dva - dva
Kolme Tri - tri
Neljä Četiri - tchètiri
Viisi Pet - pet
Kuusi Šest - chèstt
Seitsemän Sedam - sedamm
Kahdeksan Osam - osamm
Yhdeksän Devet - devet
Kymmenen Deset - deset
Yksitoista Jedanaest - yèdanaèsstt
Kaksitoista Dvanaest - dvanaèsstt
Kolmetoista Trinaest - trinaèsstt
Neljätoista Četrnaest - tchètrnaèsstt
Viisitoista Petnaest - pètnaèsstt
Kuusitoista Šesnaest - chèssnaèsstt
Seitsemäntoista Sedamnaest - sèdammnaèsstt
Kahdeksantoista Osamnaest - ossammnaèsstt
Yhdeksäntoista Devetnaest - dèvètnaèsstt
Kaksikymmentä Dvadeset - Dvadèssètt
Kaksikymmentäyksi Dvadeset jedan - dvadèssètt yedan
Kaksikymmentäkaksi Dvadeset dva - dvadèssètt dva
Kaksikymmentäkolme Dvadeset tri - dvadèssètt tri
Kaksikymmentäneljä Dvadeset četiri - dvadèssètt tchetiri
Kaksikymmentäviisi Dvadeset pet - dvadèssètt pet
Kaksikymmentäkuusi Dvadeset šest - dvadèssètt chest
Kaksikymmentäseitsemän Dvadeset sedam - dvadèssètt sedam
Kaksikymmentäkahdeksan Dvadeset osam - dvadèssètt osam
Kaksikymmentäyhdeksän Dvadeset devet - dvadèssètt devet
Kolmekymmentä Trideset - tridèssètt
Kolmekymmentäyksi Trideset jedan - tridèssètt yedan
Kolmekymmnetäkaksi Trideset dva - tridèssètt dva
Kolmekymmentäkolme Trideset tri - tridèssètt tri
Kolmekymmentäneljä Trideset četiri - tridèssètt tchètiri
Kolmekymmentäviisi Trideset pet - tridèssètt pet
Kolmekymmentäkuusi Trideset šest - tridèssètt chèstt
Neljäkymmentä Četrdeset - tchetrdèssètt
Viisikymmentä Pedeset - pèdèssètt
Kuusikymmentä Šezdeset - chezdèssètt
Seitsemänkymmentä Sedamdeset - sèdammdèssètt
Kahdeksankymmentä Osamdeset - ossamdèssètt
Yhdeksänkymmentä Devedeset - dèvèdèssètt
Sata Sto - sto
Sataviisi Sto pet - sto pet
Kaksisataa Dvesta - dvèsta
Kolmesataa Trista - trista
Neljäsataa Četiristo - tchètiristo
Tuhat Hiljada - hilyada
Tuhat viisisataa Hiljadu petsto - hilyadou petsto
Kaksi tuhatta Dve hiljade - dvé hilyade
Kymmenen tuhatta Deset hiljada - deset hilyada

Loecsen Print
( 0 ääntä )

Kommenttisi ovat tervetulleita!

Näytä kommentit