( 0 ääntä )

Kommenttisi ovat tervetulleita!

Näytä kommentit

+ 15 teemaa
Keskeiset sanonnat, Keskustelu, Etsiä ystävää, Ajan ilmaisut, Lähteä, Baari, Ravintola, Taksi, Kulkuyhteydet, Hotelli, Ranta, Perhe, Tunteiden ilmaisu, Oppia, Värit, Mooseksen kirja, Hätätapauksessa,

Käännös / Mooseksen kirja


Opi tanskan kieli - Mooseksen kirja
Opi tanskan kieli - Mooseksen kirja


Suomen kieli Tanskan kieli
Nolla Nul
Yksi En
Kaksi To
Kolme Tre
Neljä Fire
Viisi Fem
Kuusi Seks
Seitsemän Syv
Kahdeksan Otte
Yhdeksän Ni
Kymmenen Ti
Yksitoista Elleve
Kaksitoista Tolv
Kolmetoista Tretten
Neljätoista Fjorten
Viisitoista Femten
Kuusitoista Seksten
Seitsemäntoista Sytten
Kahdeksantoista Atten
Yhdeksäntoista Nitten
Kaksikymmentä Tyve
Kaksikymmentäyksi Enogtyve
Kaksikymmentäkaksi Toogtyve
Kaksikymmentäkolme Treogtyve
Kaksikymmentäneljä Fireogtyve
Kaksikymmentäviisi Femogtyve
Kaksikymmentäkuusi Seksogtyve
Kaksikymmentäseitsemän Syvogtyve
Kaksikymmentäkahdeksan Otteogtyve
Kaksikymmentäyhdeksän Niogtyve
Kolmekymmentä Tredive
Kolmekymmentäyksi Enogtredive
Kolmekymmnetäkaksi Toogtredive
Kolmekymmentäkolme Treogtredive
Kolmekymmentäneljä Fireogtredive
Kolmekymmentäviisi Femogtredive
Kolmekymmentäkuusi Seksogtredive
Neljäkymmentä Fyrre
Viisikymmentä Halvtreds
Kuusikymmentä Tres
Seitsemänkymmentä Halvfjerds
Kahdeksankymmentä Firs
Yhdeksänkymmentä Halvfems
Sata Hundrede
Sataviisi Ethundredeogfem
Kaksisataa Tohundrede
Kolmesataa Trehundrede
Neljäsataa Firehundrede
Tuhat Tusind
Tuhat viisisataa Ettusindfemhundrede
Kaksi tuhatta Totusind
Kymmenen tuhatta Titusind

Loecsen Print