Käännös - Numerot

Opi turkin kieli - Numerot
www.loecsen.com

Suomen kieli Turkin kieli
Nolla Sıfır - soefoer
Yksi Bir - bir
Kaksi Iki - iki
Kolme Üç - ütch
Neljä Dört - dört
Viisi Beş - bech
Kuusi Altı - altoe
Seitsemän Yedi - yedi
Kahdeksan Sekiz - sekiz
Yhdeksän Dokuz - dokuz
Kymmenen On - on
Yksitoista On bir - on bir
Kaksitoista On iki - on iki
Kolmetoista On üç - on ütch
Neljätoista On dört - on dört
Viisitoista On beş - on bech
Kuusitoista On altı - on altoe
Seitsemäntoista On yedi - on yedi
Kahdeksantoista On sekiz - on sekiz
Yhdeksäntoista On dokuz - on dokuz
Kaksikymmentä Yirmi - yirmi
Kaksikymmentäyksi Yirmi bir - yirmi bir
Kaksikymmentäkaksi Yirmi iki - yirmi iki
Kaksikymmentäkolme Yirmi üç - yirmi ütch
Kaksikymmentäneljä Yirmi dört - yirmi dört
Kaksikymmentäviisi Yirmi beş - yirmi bech
Kaksikymmentäkuusi Yirmi altı - yirmi altoe
Kaksikymmentäseitsemän Yirmi yedi - yirmi yedi
Kaksikymmentäkahdeksan Yirmi sekiz - yirmi sekiz
Kaksikymmentäyhdeksän Yirmi dokuz - yirmi dokus
Kolmekymmentä Otuz - otuz
Kolmekymmentäyksi Otuz bir - otuz bir
Kolmekymmnetäkaksi Otuz iki - otuz iki
Kolmekymmentäkolme Otuz üç - otuz ütch
Kolmekymmentäneljä Otuz dört - otuz dört
Kolmekymmentäviisi Otuz beş - otuz bech
Kolmekymmentäkuusi Otuz altı - otuz altoe
Neljäkymmentä Kırk - koerk
Viisikymmentä Elli - elli
Kuusikymmentä Altmış - altmoech
Seitsemänkymmentä Yetmiş - yetmich
Kahdeksankymmentä Seksen - seksen
Yhdeksänkymmentä Doksan - doksan
Sata Yüz - yüz
Sataviisi Yüz beş - yüz bech
Kaksisataa Iki yüz - iki yüz
Kolmesataa Üç yüz - ütch yüz
Neljäsataa Dört yüz - dört yüz
Tuhat Bin - bin
Tuhat viisisataa Bin beş yüz - bin bech yüz
Kaksi tuhatta Iki bin - iki bin
Kymmenen tuhatta On bin - on bin8.0/10 (1 ääntä) - 1 reviews

Kommenttisi ovat tervetulleita!

Näytä kommentit