Käännös / Mooseksen kirja


Opi unkarin kieli - Mooseksen kirja
Opi unkarin kieli - Mooseksen kirja
www.loecsen.com

Suomen kieli Unkarin kieli
Nolla Nulla
Yksi Egy
Kaksi Kettő
Kolme Három
Neljä Négy
Viisi Öt
Kuusi Hat
Seitsemän Hét
Kahdeksan Nyolc
Yhdeksän Kilenc
Kymmenen Tíz
Yksitoista Tizenegy
Kaksitoista Tizenkettő
Kolmetoista Tizenhárom
Neljätoista Tizennégy
Viisitoista Tizenöt
Kuusitoista Tizenhat
Seitsemäntoista Tizenhét
Kahdeksantoista Tizennyolc
Yhdeksäntoista Tizenkilenc
Kaksikymmentä Húsz
Kaksikymmentäyksi Huszonegy
Kaksikymmentäkaksi Huszonkettő
Kaksikymmentäkolme Huszonhárom
Kaksikymmentäneljä Huszonnégy
Kaksikymmentäviisi Huszonöt
Kaksikymmentäkuusi Huszonhat
Kaksikymmentäseitsemän Huszonhét
Kaksikymmentäkahdeksan Huszonnyolc
Kaksikymmentäyhdeksän Huszonkilenc
Kolmekymmentä Harminc
Kolmekymmentäyksi Harmincegy
Kolmekymmnetäkaksi Harminckettő
Kolmekymmentäkolme Harminchárom
Kolmekymmentäneljä Harmincnégy
Kolmekymmentäviisi Harmincöt
Kolmekymmentäkuusi Harminchat
Neljäkymmentä Negyven
Viisikymmentä Ötven
Kuusikymmentä Hatvan
Seitsemänkymmentä Hetven
Kahdeksankymmentä Nyolcvan
Yhdeksänkymmentä Kilencven
Sata Száz
Sataviisi Százöt
Kaksisataa Kétszáz
Kolmesataa Háromszáz
Neljäsataa Négyszáz
Tuhat Ezer
Tuhat viisisataa Ezerötszáz
Kaksi tuhatta Kétezer
Kymmenen tuhatta Tízezer
( 0 ääntä )

Kommenttisi ovat tervetulleita!

Näytä kommentit